A rendszerben tárolható adatok: A törvény által a köztisztviselõkre elõírt, illetve megengedett összes adat:
· Besorolás, díjazás, fegyelmi, gyermekek, iskolai végzettség, illetmény, személyi bér, alkalmaztatás, közszolgálati jogviszony, juttatás, kitüntetés, jogviszony vége, munkaviszony, lakcím, minõsítés, nyelvismeret, összeférhetetlenség, illetménypótlék, szakképzettség, személyi, szabadság, tartós távollét, továbbképzés, tudományos fokozat, fõtisztviselõi kinevezés, vezetõi megbízás, kinevezés, köztisztviselõi vizsga, állami kezességvállalás, külszolgálat, devizaellátmány adatai.

A rendszer szolgáltatásai:
· Lehetõvé teszi a törvényben meghatározott (fent leírt) személyi adatok tárolását, teljes körû karbantartását; az adatok rögzíthetõk, módosíthatók, képernyõn megtekinthetõk, papírra kinyomtathatók, törölhetõk.
· Alkalmas a BM által elfogadott formátumú jelentés elkészítésére.
· Az adatok alapján statisztikák készíthetõk.
· Illetmények számítása a személy besorolási, vezetõi és pótlék adatai alapján.
· Esedékes változások lekérdezése, mint például nyugdíjba vonulás, és átsorolás.
· Ugyanígy karbantarthatók a standard adatokat (pl. iskolák, helységek, státuszhelyek, stb.) tartalmazó kódtáblák - ezeket alapértékekkel feltöltve szállítjuk, de használat közben tetszés szerint testre szabhatók.
· A tárolt adatok között bármely adatmezõ, illetve tetszõleges kombináció szerint lehet keresni, különféle keresési feltételekkel.
· Az ezeknek megfelelõ személyek névsora áttekinthetõ formában a képernyõn megjelenik; ez a lista tetszõlegesen rendezhetõ, teljes egészében, vagy tetszõleges részletekben akár többször is kinyomtatható.
· A képernyõn az egyes személyek egyéni adatai részletesen is megtekinthetõk.
· A gyorsnyomtatási funkcióval a lista a képernyõ megkerülésével közvetlenül papírra vihetõ.

Hardver és rendszerszoftver igény
· A rendszer egy szerverbõl és (a megvásárolt licenctõl függõen) akárhány munkaállomásból álló PC hálózaton, vagy egygépes rendszeren üzemeltethetõ, a manapság szokásos korszerû konfigurációban. Feltétlenül kívánatos a gyors processzor és a bõséges (ajánlott legalább 128 MB) memória.
· Akár a WINDOWS 95, 98, WINDOWS 2000 akár NT operációs rendszer alatt üzemeltethetõ. Adatbázis kezelõként SYBASE ASA (egygépes rendszer esetén ingyenes), valamint ORACLE8, INFORMIX és MS SQL használható.
· A rendszer helyigénye lemezen 80 MB az adatbázis nélkül.
· A listák elkészítéséhez A4 méretben, álló vagy fekvõ alakban nyomtatni tudó, grafikus lehetõségekkel rendelkezõ, jó minõségû fekete-fehér nyomtató szükséges.

Biztonsági rendszabályok
· A szoftver saját hozzáférési és jogosultsági védelemmel rendelkezik.
· Rögzíthetõ, hogy egyáltalán mely munkatársak és milyen jelszóval férhessenek a rendszerhez, hozzájuk különbözõ jogosultsági szintek rendelhetõk, amelyek meghatározzák, hogy mely mûveleteket hajthatják végre; a számukra tiltott menüpontokat nem is látják.

Kényelmi eszközök
· A rendszer kezelése egyszerû és felhasználóbarát - a leírás alapján betanítás nélkül is elsajátítható.
· Az alapfunkciók menübõl választhatók, az ezen belül lehetséges mûveletek ikonokkal indíthatók.
· Minden funkció elérhetõ egérrel és megfelelõ funkciógombbal vagy gombkombinációval billentyûzetrõl is; mindig a legkézenfekvõbb megoldás választható.
· Az adatok áttekintõ és részletes megjelenítése egyetlen gombnyomással átváltható. Egy adott dolgozó összes adata funkcióváltás nélkül elérhetõ, minden adatlapról egyetlen kattintással át lehet lépni egy másikra.
· Az adatok többsége - a leválogatás szempontjából fontos adatok mindegyike - legördülõ menübõl választható, ami a begépelés elkerülésével gyors, hibamentes és kényelmes adatrögzítést biztosít.
· A különbözõ funkciók párhuzamosan is elérhetõk. A kódtáblák rögzítés és lekérdezés közben a funkcióból való kilépés nélkül is karbantarthatók.
· A gyûjtokre kiemelt alapadatok a forrás lapok módosításakor automatikusan töltõdnek át, így a gyûjtõ lapok mindig az aktuális adatokat mutatják.
· A listák kinyomtatás elõtt automatikusan képernyõn is láthatók, illetve a WINDOWS által felkínált szerkezetû (célszerûen EXCEL) fájlba menthetõk.
· A billentyûzetrõl közvetlen begépeléssel feltöltendõ adatok a WINDOWS sorszerkesztési lehetõségeivel bevihetõk.
· A WINDOWS megszokott beállításai (képméret, alapszín, oszlopszélesség, ikonsor helye, stb.) és szolgáltatásai (görgetés, ablaknyitás, csukás, lapozás, léptetés, stb.) változatlanul használhatók.