A programcsomagot elsõsorban kis és közepes méretû gyógyszergyártóknak ajánljuk, bár semmilyen méretbeli korlátja nincs. A MAGISZTER moduláris rendszer, de a rendszer erõssége az egyes modulok közötti kapcsolatok programozott automatizmusaiban, a rendszer felhasználói funkciókhoz igazodó integráltságában rejlik. Bizonyos modulok ennek megfelelõen csak csomagban vásárolhatók meg. A rendszer megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek.

Mit nyújt Önnek a MAGISZTER rendszer, melyek a fõbb funkciói?

A prospektus anyaga letölthetõ innen (oldalanként ~1.7-1.9 Mb):
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal

Rendelések feldolgozása, lekérdezése
· A vevõi rendelések nyilvántartása, visszaigazolások elkészítése, a nem teljesített rendelések vevõnkénti vagy készítményenkénti lekérdezése, kinyomtatása.
· A gyártási rendelések nyilvántartása, lekérdezése, kinyomtatása, a teljesített gyártási rendelések lekérdezése.
· A szállítói anyagrendelések elkészítése, havi ütemes vagy pótrendelés feladása, a havi készletváltozások, az elõzõ rendelési tételek, az aktuális készletek, a szállítónkénti beszerzési árak figyelembe vételével. A tervezett anyagrendelésekrõl ellenõrzõ lista készítése, a jóváhagyott anyagrendelések kinyomtatása szállítónként.

Raktári beszállítások, készletváltozások feldolgozása, lekérdezése
· A raktári beszállítások feldolgozása, bevételezési bizonylat elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása szállítónként vagy tételesen.
· Göngyölegek visszavételezése, anyagátadás a gyártáshoz, anyagátadási bizonylat elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.
· A raktári egyéb készletváltozások (selejtezés, káreset, mintavétel stb.) feldolgozása, bizonylatainak elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.

Gyártás és kiszerelés feldolgozása, lekérdezése
· Készítményenként egyedi sarzslap kialakításának lehetõsége. Sarzs indítása új gyártási számmal vagy törölt sarzslap/gyártási szám újraindításával.
· Sarzslapok kinyomtatása. A nyilvántartott gyártási adatok lekérdezése, kinyomtatása.
· Tetszõlegesen összeállított sarzsokhoz (gyártási tervhez) a szükséges alapanyagok kiszámítása, kinyomtatása.
· A tényleges gyártási adatok nyilvántartása, a bemért anyagmennyiségek és a gyártott mennyiség alapján. Lehetõség a bemérés visszavételére.
· Adott sarzshoz tartozó kiszerelési adatok és a felhasznált csomagolóanyagok nyilvántartása, lekérdezése.
· A késztermék átadása a gyártó laborból a raktárnak. Átadási bizonylat elkészítése, kinyomtatása.
· Adott sarzsból vásárló vevõk lekérdezése, és kinyomtatása.
· A sarzsmérettõl eltérõ mennyiségû gyártás anyagszükségletének kiszámítása, kinyomtatása. Egyedi anyagszükséglet számítás.
· A receptúrában nem szereplõ, de a gyártáshoz szükséges egyéb anyag, csomagolóanyag igények megadása, kinyomtatása.
· A gyártás során megmaradt, fel nem használt anyagok, csomagolóanyagok, göngyölegek visszaadása a raktárnak, az anyagvisszaadási bizonylat elkészítése, kinyomtatása.

Gyártó labor egyéb készletváltozásainak feldolgozása, lekérdezése
· A gyártó labor egyéb készletváltozásainak (selejtezés, káreset, mintavétel stb.) feldolgozása, bizonylatainak elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.
· Vízkimutatás elkészítése a termelt, a gyártáshoz és a mosogatáshoz felhasznált víz és annak egyenlege alapján.
· A gyártó laborok közötti készletátadások feldolgozása, az átadási bizonylat elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.

Kiszállítás és számlázás feldolgozása, lekérdezése
· Az értékesítésre kijelölt termékkörre kiszedési lista és szállítólevél elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása a minõségi bizonyítvány másolatának kinyomtatásával.
· A nem számlázott szállítólevelek lekérdezése, kinyomtatása.
· Az eladott késztermékek, anyagok, beépülõ készítmények, egyéb áruk kimenõ számláinak elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása, a magisztrális díjtartalom melléklet elkészítésével és kinyomtatásával.
· Egyéb, nem a labor által elõállított termékek számláinak elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.
· Visszáruk jóváíró számláinak elkészítése, lekérdezése, kinyomtatása.
· Javító, helyesbítõ számla elkészítése, kinyomtatása.

Kimutatások lekérdezése, elkészítése
· A késztermékek havi készletváltozásainak lekérdezése.
· A raktár és a gyártó labor havi készletváltozásainak elkészítése, kinyomtatása.
· A termelt és kiszállított késztermékek lekérdezése, kinyomtatása.
· A termelt késztermékek gyógyszertípusonkénti lekérdezése, kinyomtatása.
· A termeléshez felhasznált csomagolóanyagok, göngyölegek lekérdezése, kinyomtatása.
· A kibocsátott számlák alapján készítményenként, vevõnként, gyógyszerformánként, ÁFA mértékenként csoportosított kimutatás készítése, kinyomtatása.
· Termelési kimutatás elkészítése, kinyomtatása a számított mennyiség, termelési többlet/veszteség értéknövekedés/csökkenés kiszámításával.
· Laboronként és cikkcsoportonként az összesített készletértékek lekérdezése, kinyomtatása.
· Az eladott késztermékek, alapanyagok, göngyölegek, csomagolóanyagok és "tapadó csomagolóanyagok" gyógyszerformánként, cikkcsoportonként összesített értékének lekérdezése, kinyomtatása.
· A vevõk részére adott kedvezmények lekérdezése, kinyomtatása.
· Késztermékenként a felhasznált anyagok, göngyölegek és a fedezeti összegek lekérdezése, kinyomtatása.
· A nullára futott, készlettel nem rendelkezõ cikkek lekérdezése, kinyomtatása.
· Lose-nkénti eladások lekérdezése, kinyomtatása.

Leltározás, készletátértékelés feldolgozása, lekérdezése
· A teljes leltározási folyamat számítógépes támogatása, a leltári ívek elkészítése, a leltári adatok rögzítése, ellenõrzési lista készítése, a készleteltérések kinyomtatása, a jóváhagyott leltárhiány vagy leltártöbblet események feldolgozása.
· A készletátértékelés, a termelõi árváltozás feldolgozása.

Minõségi elõírások és vizsgálatok feldolgozása, lekérdezése
· A felszabadításra váró anyagok lekérdezése, kinyomtatása.
· Az anyagok felszabadítása, karanténba helyezése.
· A minõségi jellemzõk nyilvántartása, lekérdezése.
· A bevizsgált termékek minõségi jellemzõinek nyilvántartása, lekérdezése, a minõségi bizonyítványok elkészítése, kinyomtatása.

Zárás
· Az aktuális havi zárás végrehajtása, a szokásos havi feldolgozások kötegelt végrehajtása.

Törzs és készletadatok feldolgozása, lekérdezése
· A cikktörzs nyilvántartása, lekérdezése, kinyomtatása.
· A szállítók és vevõk adatainak nyilvántartása, lekérdezése, kinyomtatása.
· Cikkcsoportonkénti cikktörzs lista elkészítése, kinyomtatása.
· Szállítónként a likvidált beszerzési árak lekérdezése.
· A receptúrák nyilvántartása, lekérdezése, kinyomtatása.
· Egy készítmény összesített és egységnyi átlagos beszerzési áras értékének lekérdezése, kinyomtatása.
· Adott alapanyagot tartalmazó készítmények lekérdezése, kinyomtatása.
· Az aktuális készlet adatok lekérdezése.
· Készletmozgások lekérdezése, kinyomtatása.
· Adott napi készlet és átlagár lekérdezése, kinyomtatása.
· Az összkészlet és szabad készlet lekérdezése, kinyomtatása.

A rendszer további lényeges tulajdonságai, lehetõségei:
· Receptúrán alapuló, de eltérést megengedõ rugalmas gyártási folyamat feldolgozás.
· Tetszõleges, a naptári évtõl eltérõ üzleti év kezelése.
· A mértékegységek között beépített automatikus átváltás.
· A rendszerbe integrált készletnyilvántartás, -gazdálkodás.
· Gyorsbillentyû használat lehetõsége a rendszer egészében.
· Bérmunka feldolgozás támogatása.
· Beépülõ készítmények kezelése.
· A beszerzési árakra ártörténet nyilvántartása.
· Helyettesítõ anyagok kezelése.
· Vizsgálati számonkénti készletnyilvántartás.
· Szabad-foglalt készlet kezelése az anyagkészletezésnél, a gyártási és az értékesítési folyamatban (összes, szabad, foglalt, megtöltött készlet).
· Változtatható kiszerelés.
· Beszerzési, gyártási, értékesítési minõségbiztosítás.
· Készlet zárolás lehetõsége.
· Adott értékesítési kedvezmények kezelése.
· Több raktár/gyártó labor kezelése.
· A készletváltozások alapján a számvitel által igényelt adatok, feladások elkészítése.

Miért elõnyös a MAGISZTER használata?
· Korszerû objektumorientált fejlesztés.
· Biztonságos, hibatûrõ SQL alapú adatbázis kezelés.
· Integrált mûködés, felhasználóbarát egyszeri adatrögzítés.
· Feltöltött, de testre szabható kódtáblák.
· Kézenfekvõ navigálás, tetszés szerint egérrel vagy billentyûzettel.
· Szabványos Windows felhasználói felület, egyidejûleg nyitott ablakok, párhuzamosan használható funkciók.
· Az adatok áttekintése vagy részletezése gombnyomásra váltogatható.
· Válogatási lehetõség egyszerû és összetett feltételek szerint, akár logikai mûveletekkel is, így rugalmas és sokrétû keresési lehetõség a felhasználók számára.
· Listázás kívánság szerint képernyõre, nyomtatóra vagy állományba.
· Lekérdezések aktuális, adott napi, adott idõszaknak megfelelõ állapot szerint.
· Adatexportálás a Windows által elfogadott bármilyen adatállomány típusba.
· Saját, beállítható hozzáférési és jogosultsági védelem.
· Folyamatos jogszabály és hatósági szabálykövetés.

Milyen az üzemeltetéshez szükséges környezet?
· A rendszer egy adatbázis szerverbõl és a megvásárolt licenctõl függõen akárhány munkaállomásból álló PC hálózaton üzemeltethetõ.
· A szerveren: Novell, UNIX, Microsoft Windows vagy LINUX operációs rendszer, a munkahelyek számától függõ hardver kiépítettség.
· A munkaállomásokon Microsoft Windows operációs rendszer, CD-ROM, legalább SVGA 800x600-as monitor.
· Adatbázis kezelõként jelenleg Sybase SQL Anywhere ASA, de más elterjedt adatbázis kezelõre a rendszer átalakítható, illeszthetõ.
· A rendszer helyigénye a lemezen 40 MB az adatbázis nélkül.
· A listák elkészítéséhez A4 méretben álló vagy fekvõ alakban nyomtatni tudó, grafikus lehetõségekkel rendelkezõ lézer vagy tintasugaras nyomtatót ajánlunk, de mátrixnyomtatóval is mûködik.

Milyen szolgáltatások kapcsolódnak, rendelhetõk a rendszerhez?
· A rendszer egyedi felhasználói igényeknek megfelelõ testre szabása, átalakítása, továbbfejlesztése külön szerzõdés alapján megvalósítható.
· Vállaljuk a felhasználói környezettõl függõ egyedi beállításokat, rendszerhangolást, a rendszer telepítését, üzembe helyezését.
· Felhasználói kézikönyv átadása a telepítõ CD lemezen.
· A rendszer mûködését a telephelyünkön bemutatjuk, vagy elõre egyeztetett idõpontban referenciahelyen is megtekinthetik.
· A felhasználókat, kezelõket, üzemeltetõket betanítjuk, a rendszer használatára kiképezzük.
· A rendszerkövetést, rendszerfelügyeletet átalánydíjas szerzõdés keretében vállaljuk.